Read · Skills

Tích cực tư duy khi đọc

Đọc có tư duy tích cực là qua đó phải rút ra được điều gì từ nội dung cuốn sách, bổ sung hiểu biết gì, kinh nghiệm gì cho bản thân. Cần tránh lối đọc một chiều, lười suy nghĩ, lười ghi chép; đọc thụ động, chấp nhận tất cả, học thuộc máy móc.

Cách tư duy đúng đắn về việc đọc:
  • Tạo động lực cho bản thân bằng cách biết mục đích của bạn.
  • Trong khi đọc, hãy duy trì sự tập trung của bạn vào văn bản.
  • Luôn luôn tích cực “nhập tâm” vào văn bản bằng cách diễn giải/liên tưởng và ghi chú…
Trong khi bạn đọc, khía cạnh quan trọng nhất của việc suy nghĩ đúng đắn là luôn tích cực tham gia vào văn bản.
  • Diễn giải từng câu và đoạn sau khi bạn đọc. Nếu bạn không thể diễn đạt nó bằng lời của mình, bạn sẽ không hiểu nó.
  • Hãy ghi chú lại bằng từ ngữ của chính bạn.
  • Nắm bắt các ý tưởng chính và các thuật ngữ chính.
  • Tạo kết nối giữa các khái niệm quan trọng.
  • Viết dàn ý, vẽ sơ đồ hoặc hình ảnh, hoặc đưa ra phương pháp ghi nhớ để giúp bạn ghi nhớ dễ dàng hơn.
Nếu bạn luôn tích cực tư duy khi đọc, bạn sẽ cảm thấy bạn thực sự “lớn lên” qua mỗi trang sách.
– The end –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s