YANA

Chương 30_030721: Một vài sự kiện ở cuối chương 30.

Thế là sắp kết thúc chương 30 này rồi. Một năm qua không có nhiều sự kiện đáng chú ý nào về bản thân mình cả. Tuy nhiên, gần đây mình đã có một số điểm lưu ý, take note để ít ra sau này còn biết là điều gì đã xảy ra với mình… Continue reading Chương 30_030721: Một vài sự kiện ở cuối chương 30.