Letters to myself

[30th letter] Bức thư thứ 30

*****

Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc xâm chiếm ta từng phút. […]

Trích: Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ _Nguyễn Nhật Ánh


Many people are afraid of sadness. But I’m not afraid. I’m just afraid of a life that is neither sad nor happy, generally bland. Sometimes we also need sadness to be friends, especially when life suddenly becomes empty and the feeling of loneliness invades us every minute. […]

On Saturday, July, 3rd, 2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s