Skills · Work

10 skills nhà tuyển dụng cần ở ứng viên

1. Tư duy tăng trưởng - Growth Mindset Các nhà tuyển dụng cần ứng viên của mình có tinh thần học hỏi, linh hoạt hơn. Nói tóm lại, cần có sự tò mò. Điều đó quan hơn trọng hơn là một người có tất cả các kỹ năng kỹ thuật nhưng thiếu sự tò mò… Continue reading 10 skills nhà tuyển dụng cần ở ứng viên