Skills · Write

Luyện tập viết ngắn ngọn hơn

Bữa trước mình có lướt Facebook và đọc được một tip rất hay trên Page Để viết tốt hơn. Nội dung ngắn gọn của tip này là:

Hãy bắt đầu với Wikipidia. Hãy vào đó, chọn một thông tin bất kỳ mà bạn hứng thú và viết lại một đoạn văn theo mindset và văn phong của bạn có độ dài chỉ còn khoảng 1/3 so với ban đầu. Ví dụ: bài viết có độ dài 300 từ, bạn viết lại còn 100 từ thôi.

Việc tập viết ngắn ngọn còn giúp cho chúng ta tư duy tập trung và đi vào đúng trọng tâm của bài viết hơn.

Và luyện tập nó hằng ngày nếu có thể, hoặc đặt ra mục tiêu 2 – 3 lần/tuần. Như mình thì mình cố gắng viết 2, 3 lần/tuần. Cố gắng duy trì thói quen sẽ cho ta những kết quả bất ngờ thú vị.

Bài viết đầu tiên mình áp dụng theo tip này là:

Kiến trúc Gothic – YANA (yana-corner.com)
Kiến trúc Gothic – Wikipedia tiếng Việt

Bạn sẽ nhận ra rằng, viết ngắn ngọn sẽ không đi hết các khía cạnh của vấn đề, tuy nhiên, bước đi đầu tiên trong việc thực hành viết ngắn ngọn là hãy viết nội dung bao quát trước, tức là hãy viết ra các ý chính của nội dung và định nghĩa/giải thích về nó. Còn nếu bạn muốn, hoặc là bạn thích nội dung đó thì hãy đầu tư viết chuyên sâu về nó, đào sâu hơn các mặt khác của vấn đề, đưa ra các ví dụ và quan điểm. Nhưng hãy nhớ, viết thật ngắn ngọn nhé.

– The end –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s