Books · How to ...

THREE STRONG ROOTS

To keep our commitment to our partner, and to weather the most difficult storms, we need strong roots. If we wait until there is trouble with our partner to try and solve it, we won’t have built strong enough roots to withstand the assault. Often we think we’re balanced when, in reality, that balance is fragile. We only need a slight breeze to blow for us to fall down. A juniper tree has its roots planted deep in the heart of the earth. As a result it is solid and strong. But some trees that appear to be quite steady, need only one raging storm to knock them down. Resilient trees can weather a violent storm because their roots are deep and firm. The roots of a lasting relationship are mindfulness, deep listening and loving speech, and a strong community to support you.

BA GỐC RỄ MẠNH MẼ

Để giữ cam kết với đối tác và vượt qua những cơn bão khó khăn nhất, chúng ta cần có gốc rễ vững chắc. Nếu chúng ta chờ đợi cho đến khi có vấn đề xảy ra với đối tác của mình để tìm cách giải quyết, thì chúng ta sẽ không tạo dựng được gốc rễ đủ mạnh để chống chọi với cuộc tấn công. Thông thường, chúng ta nghĩ rằng mình cân bằng trong khi trên thực tế, sự cân bằng đó rất mong manh. Chúng tôi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là chúng tôi ngã xuống. Cây bách xù có rễ cắm sâu vào lòng đất. Kết quả là nó chắc chắn và mạnh mẽ. Nhưng một số cây có vẻ khá vững vàng, chỉ cần một cơn bão cuồng phong là có thể quật ngã được. Những cây kiên cường có thể vượt qua một cơn bão dữ dội vì rễ của chúng rất sâu và chắc chắn. Nguồn gốc của một mối quan hệ lâu dài là sự chánh niệm, lắng nghe sâu sắc và lời nói yêu thương, và một cộng đồng vững mạnh để hỗ trợ bạn.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s