Books · Discover from books

Một khám phá nhỏ về bộ não

Bộ não thường thất bại khi cố gắng xử lý thế giới lộn xộn và khó hiểu của chúng ta. Đôi khi bộ não thực hiện những nhiệm vụ tuyệt vời đầy sáng tạo và phức tạp. Nhưng não người thường được dẫn lối bởi điều mà Daniel Kahneman (*) gọi là "nghĩ nhanh" hay "lối nghĩ hệ thống 1". Não của chúng ta thường dựa vào các thói quen suy nghĩ đã đẩy chúng ta vào rắc rối. Nghĩ nhanh là tự động, lập tức và thường được điều khiển bởi cảm xúc. 
Jonathan Haidt (**) đã miêu tả sự phụ thuộc của chúng ta vào cảm xúc cũng giống như một con voi đang hoành hành vùng nông thôn, trong khi lý trí của chúng ta mang hình dạng một người cưỡi voi 🐘  nhỏ bé đang cố gắng trong tuyệt vọng để kiểm soát cơn thịnh nộ ấy.

From book: Phá tan sự nguỵ biện.


(*) Daniel Kahneman (sinh ngày 5 tháng 3 năm 1934) là một nhà tâm lý học và nhà kinh tế học người Mỹ gốc Israel nổi tiếng với công trình nghiên cứu về tâm lý học đánh giá và đưa ra quyết định, cũng như kinh tế học hành vi. Ông đã được trao Giải thưởng Tưởng niệm Nobel về Khoa học Kinh tế năm 2002 (cùng Vernon L. Smith). Những phát hiện thực nghiệm của ông thách thức giả định về tính hợp lý của con người, vốn rất phổ biến trong các lý thuyết kinh tế hiện đại.

(**) Jonathan David Haidt (sinh ngày 19 tháng 10 năm 1963) là một nhà tâm lý học xã hội người Mỹ, Giáo sư Lãnh đạo Đạo đức tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, và là tác giả. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là tâm lý học của đạo đức và cảm xúc đạo đức.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s