Just thinking · Standpoint · Writing Challenge

Cảm xúc hay tình cảm?

Mình không nhớ mình đã viết về chủ đề này chưa, nhưng hôm nay mình muốn viết lại nó.

Đọc trên nhiều diễn đàn/bài viết của người khác, họ đều nói về ý nghĩa của cụm từ tiếng Nhật: 恋の予感 – Koinoyokan gần với nghĩa “Yêu từ cái nhìn thứ 2”, hay “cảm giác bạn có khi lần đầu gặp một ai đó, quý mến, và dự cảm tình cảm đó có thể phát triển lâu dài hơn.

Với mình, việc “yêu từ cái nhìn thứ 2” quan trọng hết thảy. Nó quyết định “đối tượng” đó có ảnh hưởng như thế nào tới bản thân. Đối tượng mình nói ở trên có thể là con người, có thể là nơi chốn, đồ vật, hay hoạt động nào đó…. Nhưng mình chỉ muốn đề cập ở đây là về con người.

Nếu bạn gặp một người lần đầu, có thể bạn say nắng người đó, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn (vài ngày đến vài tháng) sau đó bạn không còn có cảm xúc đó, hoặc cảm xúc đó phai nhạt dần và lần kế tiếp bạn gặp lại người đó, bạn không có cảm xúc gì với họ nữa — mình gọi đó là cảm xúc của bạn

Nếu bạn gặp một người, bạn có cảm xúc với họ từ đầu gặp mặt, và sau đó bạn vẫn duy trì cảm xúc đó một thời gian dài (vài tháng tới vài năm?). Và rồi lần gặp kế tiếp, bạn gặp lại người đó, bạn vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn! — mình gọi đó là tình cảm của bạn.

Mình luôn muốn phân biệt rõ giữa cảm xúc tình cảm để xác định đâu là “sự nhất thời” và đâu là “sự lâu dài”. Cái đó quyết định tới thái độ sống, cũng như những hành động và tư tưởng cho bản thân mình.

Cảm xúc xuất hiện trước tình cảm;
Cảm xúc là một quá trình tâm lý, còn tình cảm là một thuộc tính của tâm lý;
Cảm xúc có tính chất nhất thời, thiếu sự ổn định và phụ thuộc vào các yếu tố khách quan bên ngoài, còn tình cảm mang tính ổn định hơn;
Cảm xúc tồn tại ở dạng hiện thực (buồn, vui, tức giận…), còn tình cảm thể hiện ở dạng tiềm tàng;
Cảm xúc là phản xạ tự nhiên của chức năng sinh vật (không chỉ có ở mỗi con người, mà còn ở các loài vật khác), còn tình cảm gắn với chức năng xã hội, nó gắn liền với phản xạ có điều kiện và chỉ được thể hiện ở con người;
Cảm xúc là cơ sở của tình cảm, khi tình cảm được hình thành thì tình cảm thể hiện qua cảm xúc đa dạng và chi phối cảm xúc.

Yana – thu thập và tái định nghĩa

Do đó, với mình và có thể với bạn, hãy xác định được đâu là “tình cảm” để có thể giúp mình biết rõ hơn về điều mình muốn và hành động mình sẽ làm.

Và nếu bạn hành động ra sao thì hãy trân trọng những điều mình đã làm và hãy hành động với cả trái tim.

Cuốn sách ở Bep’s homestay – Lý Sơn, Tháng 5/2022

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
(Tg: Bùi Minh Quốc)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s