A quick note in 5 minutes

[quick note] thật phức tạp

Hôm nay mình chả thể tập trung làm việc được, một phần là do job mình làm cũng không mấy khó nhằn, một phần là mình đang bị phân tâm bởi một số thứ khác.

Đợt này mình làm Job về những kiểm soát của phòng nhân sự, liên quan đến những quy trình như Tuyển dụng, Đào tạo, Tính lương, Đề bạt… và những kiểm soát chính cũng liên quan đến ai làm gì, làm như thế nào, việc làm đó có thực sự cần thiết và hiệu quả, và thời điểm nào, ai phê duyệt? những điều đó có vẻ là rất dễ nếu như đọc qua, nhưng thật sự cũng nhức đầu và mệt mỏi ở khâu đánh giá việc làm đó có cần thiết và hiệu quả không?!

Sự phân tâm của mình làm mình tụt mood ghê. Ai cũng có mối bận tâm riêng của riêng mình, làm sao để tách bạch sự bận tâm đó ngoài thời gian làm việc là một kỹ năng. Chắc phải tôi luyện thật tốt kỹ năng này mới được. Vì nếu làm việc không hiệu quả sẽ làm mood mình tụt hơn.

Thật là phức tạp!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s