A quick note in 5 minutes · Writing Challenge

[quick note] tôi tìm tôi

Tôi tìm tôi qua những lần nóng giận để nhận ra rằng nóng giận chỉ làm cho tình huống và quan hệ giữa người với người trở nên xấu đi.

Tôi tìm tôi qua những lần mệt mỏi bởi những mối quan hệ, bởi công việc, bởi sự cô đơn… Cứ tưởng chừng đó đã là điểm giới hạn của sự chịu đựng, nhưng rồi tôi hiểu ra rằng chẳng có dấu mốc nào gọi là giới hạn cả, giới hạn chỉ là do bản thân chúng ta đặt ra và chúng ta quá kém cỏi để phá cái giới hạn ảo tưởng ấy.

Tôi tìm tôi qua những trang sách, bởi lẽ có quá nhiều điều tôi chưa biết về thế giới cũng như tôi chưa được trải nghiệm. Thế giới quan của chúng ta bị giới hạn bởi kiến thức và cách nhìn nhận của bản thân, vậy nên tối chọn cho mình cách “vươn mình ra thế giới” qua những trang sách.

Và tôi tìm tôi qua “thời gian”, nó làm cho tôi biết cần kiên nhẫn hơn và kiên định với mục tiêu mình hướng tới.

Thời gian của bạn không nhiều, vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều – đó là sống với kết quả suy nghĩ của người khác. Đừng để âm thanh của những quan điểm khác lấn át đi giọng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy giữ lấy sự can đảm để đi theo trái tim và trực giác. Chúng biết bạn thực sự muốn trở thành con người như thế nào. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. – Steve Jobs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s