A quick note in 5 minutes · Just thinking

[quick note] sự lựa chọn

Chúng ta luôn đứng giữa những sự lựa chọn, như lựa chọn trang phục cho buổi họp quan trọng hôm nay, mặc đầm màu đỏ hay đầm màu xanh?

Hoặc, chúng ta sẽ chọn sinh sống ở khu vực Quận 7 hay Quận 2?

Hoặc, chúng ta chọn việc tiếp tục mối quan hệ anh A, rời bỏ anh B? hoặc ngược lại, hoặc …

Rất nhiều sự lựa chọn xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta, tuy nhiên, việc bạn chọn điều gì sẽ là bắt nguồn cho những kết quả phía sau mà bạn nhận được.

Vậy nên, việc chúng ta cần là xác định hậu quả có thể xảy ra với những lựa chọn và hãy chọn như thể bạn chấp nhận kết quả đó, kể cả những kết quả không mong muốn có thể xảy ra nữa. Giống như những nhà kinh doanh vậy, họ biết họ sẽ đạt được doanh thu, lợi nhuận và có những rào cản (vô hình, hay hữu hình) đang chờ đón họ, và họ chọn và hành động. Cái “hành động” đó mới là yếu tố dẫn dắt “số mệnh”. Cái được gọi là “vượt xa mong đợi” đôi lúc là may may, nhưng hầu như là do “ý chí + hành động” mà nên.

Do đó, hãy chọn đi, như thể bạn đã tự tin và sẵn sàng cùng sự lựa chọn đó, thay vì đứng mãi giữa những ngã đường đầy hoài nghi và sợ hãi.

Mình nhớ mình đọc được 1 câu nhận xét rất hay trên internet, rằng: Khi trì hoãn sự lựa chọn, thực ra chúng ta đang muốn có tất cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s