YANA

Chương 31_091021: Trở về tuổi thơ với cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi”

Chà, lâu lắm rồi tôi mới ngồi đọc một mạch hết một cuốn sách luôn. Cuốn sách thật nhân văn và thật ý nghĩa. Cuốn sách có tên là Cây Cam Ngọt Của Tôi — cuốn sách đang hot trên thị trường hiện nay. Tôi bị ấn tượng bởi bìa sách, bởi một cậu bé… Continue reading Chương 31_091021: Trở về tuổi thơ với cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi”

Poems

a never-ending search

“my eyesmake mirrors out ofevery reflective surface they passsearching for something beautiful lookingmy ears fish for compliments and praisebut no matter how far they go lookingnothing is enough for mei go to clinics and department storesfor pretty potions and new techniquesi've tried the lasersi've tried the facialsi've tried the blades and expensive creamsfor a hopeful minute they fill… Continue reading a never-ending search