Just thinking · Standpoint · Writing Challenge

Cảm xúc hay tình cảm?

Mình không nhớ mình đã viết về chủ đề này chưa, nhưng hôm nay mình muốn viết lại nó. Đọc trên nhiều diễn đàn/bài viết của người khác, họ đều nói về ý nghĩa của cụm từ tiếng Nhật: 恋の予感 - Koinoyokan gần với nghĩa "Yêu từ cái nhìn thứ 2", hay "cảm giác bạn… Continue reading Cảm xúc hay tình cảm?

Just thinking · Standpoint

Vì sao không nhắc tới chuyện tình yêu?

Ý bạn đang hỏi là tình yêu đôi lứa ư? 1/ Bởi vì nó là câu chuyện về cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì thăng trầm tùy biến. Dẫn tới sẽ có nhiều người nhìn nhận và đánh giá câu chuyện của bạn mà quên đặt bản thân họ vào vị trí của… Continue reading Vì sao không nhắc tới chuyện tình yêu?

Books · Discover from books

Một khám phá nhỏ về bộ não

Bộ não thường thất bại khi cố gắng xử lý thế giới lộn xộn và khó hiểu của chúng ta. Đôi khi bộ não thực hiện những nhiệm vụ tuyệt vời đầy sáng tạo và phức tạp. Nhưng não người thường được dẫn lối bởi điều mà Daniel Kahneman (*) gọi là "nghĩ nhanh" hay… Continue reading Một khám phá nhỏ về bộ não