Discover from books · For your information · Q&A with ChatGPT · Research · Society

Question with AI (1): Quan điểm của Yuval Noah Harari về cuộc cách mạng nhận thức là gì?

What is Yuval Noah Harari's point of view about the cognitive revolution? "In "Sapiens: A Brief History of Humankind," Yuval Noah Harari argues that the Cognitive Revolution, which took place around 70,000 years ago, was the most important event in the history of our species. He argues that the Cognitive Revolution allowed Homo sapiens to… Continue reading Question with AI (1): Quan điểm của Yuval Noah Harari về cuộc cách mạng nhận thức là gì?

Books · Discover from books

Một khám phá nhỏ về bộ não

Bộ não thường thất bại khi cố gắng xử lý thế giới lộn xộn và khó hiểu của chúng ta. Đôi khi bộ não thực hiện những nhiệm vụ tuyệt vời đầy sáng tạo và phức tạp. Nhưng não người thường được dẫn lối bởi điều mà Daniel Kahneman (*) gọi là "nghĩ nhanh" hay… Continue reading Một khám phá nhỏ về bộ não