Essay

[Essay] #2: Some people prefer to provide help or support directly to the local community. Others prefer to give money to national or international charitable organizations. Discuss both views and give your opinions?

*** While in today's life, there are many ways to charity to poor people like helping or supporting directly to the local community or giving money to national or international charitable organizations. There are some positive and negatives effects of these methods that I will be discussing in this essay. On the one hand, there… Continue reading [Essay] #2: Some people prefer to provide help or support directly to the local community. Others prefer to give money to national or international charitable organizations. Discuss both views and give your opinions?

Essay

[Essay] #1: Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.

Đây là bài thu học hằng tháng của mình trong chủ đề học tiếng anh. Bài học cũng được tham khảo từ nhiều nguồn. Những lập luận mang tính cá nhân, không vì bất cứ mục đích gì.             There are two hard problems common in the world are the growing traffic and pollution problem.… Continue reading [Essay] #1: Increasing the price of petrol is the best way to solve growing traffic and pollution problems.

Essay · For your information · Research · Society · Standpoint

[My standpoint] Sự lo ngại của tôi về Vaccine của Nga.

9h30 PM 240820 HCM City. -- Một bài viết khá dài. “Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngừa COVID-19” - Sputnik dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố trong cuộc họp chính phủ ngày 11.8. Có nhiều ý kiến trái chiều về luồng thông tin này,… Continue reading [My standpoint] Sự lo ngại của tôi về Vaccine của Nga.