Quotes

Quotes hay của Thiền sư Nhất Hạnh (P1)

Trích dẫn ... "Hành động bất bạo động được sinh ra từ nhận thức về đau khổ, được nuôi dưỡng bởi tình thương, và chính là cách hiệu quả nhất để đối đầu với nghịch cảnh.""Nonviolent action, born of the awareness of suffering and nurtured by love, is the most effective way to confront adversity."—… Continue reading Quotes hay của Thiền sư Nhất Hạnh (P1)