Cau chuyen nho · Diary life · For your information · Just thinking · Research · Songs · YANA

Lối sống Hygge và Quy tắc Jante

Mấy tháng trước tôi có nói về một số lối sống nổi bật đang diễn ra hiện tại. Hôm nay tôi muốn nhắc lại đôi nét lối sống Hygge (đọc là Hoo-ga), một lối sống ấm áp của người dân Bắc Âu, và đi kèm theo đó là Quy tắc Jante - quy tắc bộ… Continue reading Lối sống Hygge và Quy tắc Jante

Cau chuyen nho · Diary life · Just thinking · Songs

Over and over (Roule S’enroule).

https://www.youtube.com/watch?v=zr1clqPjJ6Y Bài cover đầu tiên được ghi hình, hơi lỗi đoạn đầu, và còn nhiều âm thanh nhiễu vì ghi âm bằng điện thoại :D. Một sự khởi đầu đáng được khích lệ đấy chứ :p Những tháng gần đây, mình đã đặt ra cho bản thân mình một "goal" mới, đó là, mỗi tháng… Continue reading Over and over (Roule S’enroule).

Just thinking · Songs

You’ll find more love than you’ve ever known

When you say nothing at allA country song written by Paul Overstreet and Don Schlitz, entered the Hot Country Singles chart on September 17, 1988. All day long I can hear people talking out loud but when you hold me near you drown out the crowd. https://www.youtube.com/watch?v=VWH3GDikM9M Thích bản cover này điên đảo. Jackie Keith… Continue reading You’ll find more love than you’ve ever known