Discover from books · For your information · Q&A with ChatGPT · Research · Society

Question with AI (1): Quan điểm của Yuval Noah Harari về cuộc cách mạng nhận thức là gì?

What is Yuval Noah Harari's point of view about the cognitive revolution? "In "Sapiens: A Brief History of Humankind," Yuval Noah Harari argues that the Cognitive Revolution, which took place around 70,000 years ago, was the most important event in the history of our species. He argues that the Cognitive Revolution allowed Homo sapiens to… Continue reading Question with AI (1): Quan điểm của Yuval Noah Harari về cuộc cách mạng nhận thức là gì?

Skills · Work

10 skills nhà tuyển dụng cần ở ứng viên

1. Tư duy tăng trưởng - Growth Mindset Các nhà tuyển dụng cần ứng viên của mình có tinh thần học hỏi, linh hoạt hơn. Nói tóm lại, cần có sự tò mò. Điều đó quan hơn trọng hơn là một người có tất cả các kỹ năng kỹ thuật nhưng thiếu sự tò mò… Continue reading 10 skills nhà tuyển dụng cần ở ứng viên