YANA

Chương 30_030721: Một vài sự kiện ở cuối chương 30.

Thế là sắp kết thúc chương 30 này rồi. Một năm qua không có nhiều sự kiện đáng chú ý nào về bản thân mình cả. Tuy nhiên, gần đây mình đã có một số điểm lưu ý, take note để ít ra sau này còn biết là điều gì đã xảy ra với mình… Continue reading Chương 30_030721: Một vài sự kiện ở cuối chương 30.

YANA

Chương 30_120421: Nhiều khi thấy mình cạn chữ.

Nghĩ cũng thấy chán, nhiều khi mở máy ra để viết nhưng rồi lại đóng máy lại. Hoặc nhiều khi viết xong một bài viết nhưng chỉ lưu bản nháp và để đó không sửa hay đăng bài. Bởi vì 03 lý do chính: Không muốn nói về chuyện công việc, mối quan hệ công… Continue reading Chương 30_120421: Nhiều khi thấy mình cạn chữ.