Cau chuyen nho · Diary life · For your information · YANA

Chương 30_260720: Say “trà”.

Chủ nhật tuần này thật dễ chịu. Ở chỗ tôi "ghé qua" không có mưa, và cái nắng cũng dịu đi bớt. Tôi chọn ngủ nướng vào sáng Chủ Nhật, rồi xách máy tính ra quán cafe ngồi. Buổi sáng Sáng tôi ngồi ở tiệm Trà Phúc Long (Ra đời năm 1968 tại cao nguyên chè… Continue reading Chương 30_260720: Say “trà”.